CZ

Ceny a rezervace

Poptávka firemní akce

Brána do Římské říše

Nově otevřené Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše Vás zavede zpět do doby, kdy na Jižní Moravě pobývali a válčili slavné legie císaře Marca Aurelia.

V moderní budově Návštěvnického centra jsou multimediálními prezentacemi i tradičními vitrínami s archeologickými nálezy představeny historické okolnosti budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova a archeologické stopy působení Římanů na našem území. Prohlídka Návštěvnického centra Vám umožní lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie, a území místních germánských Markomanů se ocitlo na prahu začlenění do Římské říše. Čeká Vás široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstruovaného legionáře a různých tematických her.

https://www.branadorimskerise.cz/

Brána do Římské říše