CZ

Ceny a rezervace

Poptávka firemní akce

Římský vrch

Krátkou procházkou z našeho hotelu se rázem ocitnete na významné archeologické lokalitě. Tuto část země severně od Dunaje, řeky tvořící přirozenou hranici Římské říše, a obývanou germánskými kmeny Markomanů a Kvádů, se císař Marcus Aurelius rozhodl podrobit a připojit k Římské říši, jako její novou provincii Markomanii. 

Než se mu jeho cíl podařilo naplnit, zemřel a vládu převzal jeho syn Commodus, který na rozdíl od svého otce nebyl válečník, uzavřel s germány mír a vrátil se do Říma. Toto období života Marca Aurelia a Commoda je volně zpracováno v hollywoodském oskarovém filmu Ridleyho Scotta Gladiátor.

Následujte tabule naučné stezky "Brána do říše římské".

Římský vrch