EN

Prices and reservation

Poptávka firemní akce

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov is a museum dedicated to the Stone Age. In this area prof. Absolon in the early 1920s found world famous Venus of Dolni Vestonice. This ceramic statuette is more than 27,000 years old and is one of the oldest ceramic articles in the world and many other Stone Age artifacts can be seen in the museum. 

The museum itself is an amazing example of modern architecture and has won "The building of the year 2016" award.

Archeopark Pavlov

Pod příkrovem vápnitých spraší, které sem větry doby ledové později navály, se uchovaly půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické domácnosti a také kosterní odpad z ulovených a zkonzumovaných zvířat (skládky mamutích kostí a zbytky dalších zvířat). Mezi nejcennější objevy patří kostry samotných lidí, doklady nových technologií, které podle dosavadních znalostí použili právě zde vůbec poprvé, a konečně i umělecké předměty dokládající jejich estetické cítění.

Naše populární literatura mluví o „lovcích mamutů“, evropská archeologická literatura o paleolitické kultuře gravettienu (podle francouzského skalního převisu La Gravette) a ta moravská konkrétněji o pavlovienu (podle obce Pavlov). Počátek této doby se datuje do období před více než 30 000 lety a zánik zhruba před 22 000 lety.

Z hlediska etnografie se jedná o společnost takzvaných „komplexních lovců-sběračů“, pro které je příznačná stabilita osídlení a vnitřní rozvrstvení společnosti, a je to právě moravský gravettien, který se nejvíce přibližuje nejstarším známým prvním společnostem tohoto typu.

Z archeologického pohledu dokazují objevy u Pavlova, Dolních Věstonic a Milovic existenci úspěšné paleolitické společnosti. Nálezy ve své komplexnosti dávají představu širokého spektra chování a umožňují zkoumat nejen činnosti, technologie a vztahy k přírodnímu prostředí, ale také předpokládané společenské, symbolické a rituální struktury, stojící někde za těmito činnostmi.

Dlouhodobý výzkum loveckých sídlišť pod Pálavou ukazuje, že v období gravettienu Morava na několik tisíciletí zazářila jako skutečné civilizační a kulturní centrum tehdejšího světa. Strategicky rozhodující území spojující východ a západ kontinentu získalo primát v celé řadě technologií, jako je keramika, tkaní látek či broušení kamene. Doloženo bylo také drcení rostlinné potravy. Všechny tyto znaky se dosud považují za základní pro přechod k zemědělskému způsobu života o dalších 10 000 let později.

Jako komplexní systém gravettien Moravy představuje jeden z nejúspěšnějších adaptačních modelů v předzemědělské historii lidstva. Území Moravy má ještě další primát – shodou okolností naše gravettská naleziště poskytla největší a prokazatelně nejstarší soubor kosterních pozůstatků moderního člověka, který má dnes antropologie k dispozici.

More informations and price list visit: http://www.archeoparkpavlov.cz/